For English,click here

 

 

 


Publiceren

Is je aangeraden een wetenschappelijk artikel te publiceren op grond van je scriptie? Of wilt u publiceren tijdens uw promotietraject? Ik kan helpen waar nodig: van het afbakenen van het onderwerp tot het perfectioneren van de tekst.  

Advisering kan plaatsvinden in de vorm van een gesprek en/of per email. 


Kosten: 70 Euro per uur exclusief BTW (21%). Bij grotere klussen kan hier vanaf geweken worden.  

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. 

 


“Ik maak graag gebruik van de kritische blik van Gitte als ik niet zeker ben over een artikel voor een publicatie. Meestal geeft ze feedback per email. Ik ervaar haar als betrouwbaar, humorvol, punctueel en contentieus."