Aanbevolen literatuur

 .

Doorewaard, Hans & Piet Verschuren. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht, Uitgeverij Lemma 2007. 

Meer een inzichtgevend boek dan een praktische gids: doet recht aan de complexiteit en creatieve aspecten van onderzoek doen. Niet alleen bedoeld voor Master studenten maar ook voor promovendi en begeleiders. Goed om te lezen ter voorbereiding.  

Eco, Umberto. Hoe schrijf ik een scriptie? Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2010.

Een klassieker: dit is de 14e druk. Vooral nuttig voor studenten in de humaniora. Veel handige tips over het zoeken en verwerken van materiaal en het schrijven zelf.

Feijen, Erik & Pepijn Trietsch. Snel afstuderen. Stap voor stap naar een geslaagde scriptie. Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2010.

Overzichtelijke gids vol praktische tips, lijstjes en schema's. Vooral gericht op het opzetten en uitwerken van onderzoek, minder op het schrijfproces.  

Oosterbaan, Warna. Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam, Uitgeverij Prometheus, 2009 

Praktische gids (slechts 72 pagina's) met aanwijzingen voor opzet en indeling van de scriptie en het verwijzingsapparaat. Veel aandacht voor tekstopbouw en formuleringen.

 

Voor engelstalige bronnen, klik hier