For English, click here

 Begeleider

dr. Gitte Postel

 

Ik ben, na aanvankelijk drie jaar Culturele Antropologie te hebben gestudeerd, uiteindelijk afgestudeerd als Letterkundige. Voordat ik promoveerde in de Letteren/ Cultuurstudies werkte ik jarenlang als journalist, publicist en eindredacteur. Sinds mijn promotie in 2006 ben ik als post-doctoraal onderzoeker en docent verbonden geweest aan universiteiten in Zuid-Afrika en Nederland. In Zuid-Afrika heb ik me naast mijn eigen onderzoek vooral bezig gehouden met het evalueren en verbeteren van academische en onderzoeksvaardigheden van studenten.

Zodoende ben ik ervaren in 

  • opzetten en uitvoeren van onderzoek
  • verzorgen van wetenschappelijke publicaties op A-niveau - ook in het Engels
  • begeleiding van scripties en werkstukken in diverse disciplines     
  • beoordelen van onderzoeksvoorstellen
  • feedback geven ten aanzien van manuscripten 
  • redigeren van teksten en aansturen van auteurs
  • coaching
  • lesgeven  

 gitte postel